Procesbegeleiding

Beleidsontwikkeling

Ontwikkelingen in je omgeving vragen om aanpassing van de strategie en beleid. Je zoekt ondersteuning in de vorm van een procesbegeleider bij het ontwikkelen van de strategie.

BuisBomhof heeft een brede ervaring in beleidsontwikkeling en -verantwoording en kan je ondersteunen bij vernieuwing van het beleid. Stap voor stap doorlopen wij met jou en eventueel je stakeholders de onderwerpen die van belang zijn om tot een volwaardige strategie te komen: missie, visie, kernwaarden, verkenning van de omgeving, SWOT-analyse, doelstellingen en de daarbij behorende KPi’s.

Indien gewenst zorgen wij voor een helder en toegankelijk beleidsdocument.

Werkwijze

Procesbegeleiding is maatwerk. Na een of meerdere intakegesprekken en eventueel een korte deskresearch stellen wij een plan van aanpak op, dat wij aan jou en eventueel aan je samenwerkingpartners voorleggen.

Het plan van aanpak kan bestaan uit een aantal bijeenkomsten waarbij wij als gespreksleider/facilitator fungeren waarbij een aantal vastgestelde onderwerpen aan bod komen, op een interactieve manier. Wij stimuleren de dialoog tussen gesprekspartners en zorgen ervoor dat alle partijen de gelegenheid krijgen om hun standpunten voldoende aan bod te laten komen. Indien gewenst kunnen wij ook de verslaglegging verzorgen.