Coaching

Werkwijze

Na een klikgesprek bespreken we het beoogde resultaat en het te volgen coachtraject. Afspraken en de te verwachten kosten leggen we vast in een coachcontract. Desgewenst zetten we een assessment in voor meer inzicht in de uitgangssituatie. In geval van teamcoaching voeren wij indien nodig een aantal inhoudelijke gesprekken met sleutelfiguren uit het team. Vervolgens ontwikkelen we een plan van aanpak en leggen die voorzien van een kostenraming aan je voor.

Onze coachtrajecten zijn maatwerk en variƫren in duur en intensiteit. Gemiddeld gezien beslaan individuele trajecten circa vijf gesprekken van anderhalf uur, met een tweewekelijkse frequentie. Bij teamcoaching gaat het om een of meerdere teambijeenkomsten van drie a vier uur, waarin wij het team naar de gewenste ontwikkeling begeleiden.