Vertrouwenspersoon

Voor werkgevers

Ongewenste omgangsvormen

Of het nu gaat om pesten, agressie en geweld, seksuele intimidatie of discriminatie. Dat wil je niet in je organisatie, maar het komt overal voor. Geen fijn onderwerp om het over te hebben; maar als organisatie zul je maatregelen moeten nemen om het te voorkomen.

Arbowet

Werkgevers zijn volgens de Arbo-wet verplicht om grensoverschrijdend gedrag binnen hun organisatie tegen te gaan. Medewerkers hebben recht op een veilige werkomgeving: ook in psychosociaal opzicht.

Integriteitsschendingen

Volgens de nieuwe Wet Bescherming Klokkenluiders moeten werkgevers van organisaties met meer dan 50 medewerkers ook een interne regeling opstellen om integriteitsschendingen in het zicht te krijgen. Een vorm van ongewenst en grensoverschrijdend gedrag dat schade toebrengt aan je organisatie of aan de maatschappij.

Opvang en preventie

Vertrouwenspersonen kunnen een belangrijke functie vervullen in het borgen van een veilig en integer werkklimaat. Zij vangen medewerkers op die op een ongewenste manier bejegend zijn. Ook kunnen vertrouwenspersonen een belangrijke rol spelen in de opvang van een medewerker die tegen integriteitsschendingen aanloopt. Daarnaast dragen zij met hun kennis en ervaring bij aan een gedegen arbobeleid, aan beleid hoe bijvoorbeeld om te gaan met seksueel ongewenst gedrag of pesten en/of integriteitsbeleid. Vertrouwenspersonen doen meer dan alleen slachtoffers van ongewenst gedrag en klokkenluiders opvangen. Zij richten zich ook op preventie: ze geven voorlichting, training en geven gevraagd en ongevraagd advies aan het management. Niet voor niets ligt er een wetsvoorstel klaar, waarbij de aanstelling van een vertrouwenspersoon verplicht wordt gesteld.

Zaken goed regelen

Wilt u serieus werk maken van uw arbo- en integriteitsbeleid? Zoekt u daarvoor een extern Registervertrouwenspersoon die zich inleeft in uw organisatie? Neem dan contact met ons op. Wilma Buis en Carry Bomhof zijn allebei gecertificeerd als vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en als vertrouwenspersoon integriteit. Neem contact op om te bespreken wat de mogelijkheden zijn om ook voor uw organisatie de zaken goed geregeld te hebben.

Extern of intern

Externe vertrouwenspersonen zijn bij uitstek geschikt voor kleinere organisaties zonder interne vertrouwenspersonen. Of wij werken in toevoeging aan de interne vertrouwenspersonen bij grotere organisaties. In sommige situaties kan het voor een medewerker erg belangrijk zijn om extern te kunnen aankloppen. Vertrouwelijkheid en sociale veiligheid staat voorop.