Mediation

Team mediation

Wanneer Team mediation:
  • van samenwerking binnen een team is in feite geen sprake meer. Conflicten en lastige onderlinge relaties vormen een sta-in-de-weg voor het behalen van teamresultaten;
  • een team staat voor een belangrijk besluit of het kiezen van een (nieuwe) koers. De (management)teamleden hebben zeer uiteenlopende visies en er zijn twee of meer tegenover elkaar staande partijen, waardoor een echte oplossing geblokkeerd wordt.

Spanningen binnen teams horen bij teamontwikkeling. Als spanningen niet meer zelf kunnen worden opgelost, helpt de inzet van een teamcoach (lees ook bij teamcoaching). Wanneer spanningen uitgroeien tot conflicten, biedt team mediation door BuisBomhof mediators een uitweg.