Mediation

Exitmediation

Exitmediation biedt uitkomst wanneer:
  • een organisatie en medewerker besloten hebben om uit elkaar te gaan met wederzijds goedvinden. De mediators van Buisbomhof helpen bij het ontwikkelen van een zorgvuldige vertrekregeling en een passend afscheid;
  • partijen uit elkaar gaan door een conflict en de gesprekken daarover moeizaam verlopen;
  • een reïntegratietraject is mislukt; beide partijen willen er een punt achter zetten maar weten niet hoe uit elkaar te gaan.

De gesprekken worden weer op gang gebracht. Waar er sprake is van bijvoorbeeld miscommunicatie, het gevoel niet gewaardeerd te worden en onduidelijke afspraken, kan weer wederzijds begrip worden gecreëerd. De mediator bewaakt dat beide partijen in dialoog hun belangen kunnen inbrengen, zonder dat een partij zich onder druk gezet voelt.

Voorkom gang naar de rechter

De termijn waarbinnen de afspraken gemaakt kunnen worden wordt overzichtelijk door de inzet van BuisBomhof mediators. Hierdoor kan een gang naar de rechter worden voorkomen. Afspraken worden helder vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst en beide partijen kunnen weer naar de toekomst kijken.