Mediation

Zakelijke mediation

Zakelijke mediation biedt uitkomst bij conflicten en meningsverschillen binnen en tussen ondernemingen, organisaties en instellingen. Het is een informeel en vertrouwelijk onderhandelingsproces waarbij de belangen van beide partijen aan bod komen onder begeleiding van de onafhankelijke en onpartijdige mediator.

Zakelijke mediation kan zinvol zijn bij conflicten tussen o.a.:
  • Directie en raad van toezicht/commissarissen;
  • De organisatie en leveranciers of klanten;
  • De partners in een maatschap of V.O.F.
  • Woningcorporaties en huurdersorganisaties;
  • Onderwijsinstellingen en medezeggenschapsraden;
  • Zorginstellingen en cliëntraden.
Bespaar tijd en geld

Er ontstaat een meningsverschil tussen je bedrijf en een klant of leverancier. Want één van de twee vindt dat het product of de dienst niet conform afspraken is geleverd. Betaling blijft uit en vervolgens lokt het ene woord het andere uit. Het zou heel jammer zijn als een lange samenwerkingsrelatie op deze manier stopt. Als je kiest voor een gang naar de rechter kan dat veel tijd en geld kosten. Samen met een mediator vind je, vaak al in een paar gesprekken, een voor beide partijen aanvaardbare oplossing.

Focus op het echte belang

Een hoog oplopende discussie binnen een Raad van Commissarissen brengt de doelstelling van de Raad in gevaar. Niet de continuïteit van het bedrijf en het belang van alle stakeholders, maar de meningsverschillen binnen de Raad nemen alle vergadertijd in beslag. In zo’n situatie kan het tijdig inschakelen van een mediator onnodige schade voorkomen en het onderlinge vertrouwen weer herstellen.

Een mediator van BuisBomhof brengt met de betrokken partijen de verschillende standpunten, belangen en gewenste oplossingsrichtingen samen en helpt om in goede dialoog met elkaar tot nieuwe vormen van samenwerking te komen. Als het conflict nog niet zo hoog opgelopen is, maar de samenwerking wel extra aandacht vraagt, denk dan aan Procesbegeleiding. In overleg bepalen wij de beste aanpak.