Vertrouwenspersoon

Pesten, agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie of integriteitsschendingen: ongewenste omgangsvormen komen voor in bijna iedere organisatie.
De externe Registervertrouwenspersoon zorgt voor professionele opvang van medewerkers die iets willen melden: veilig, vertrouwelijk en onafhankelijk.
En geeft tevens voorlichting en advies aan de organisatie.

Voor werkgevers

Voor werknemers