Mediation

Werkwijze

Mediation start het eerste gesprek met een kennismaking met de betrokken partijen, met uitleg van werkwijze, spelregels en verantwoordelijkheden. We sluiten met elkaar een mediationovereenkomst waarin afspraken en de te verwachten kosten zijn vastgelegd. Dat geldt voor alle vormen van mediation: bij arbeids– en exitmediation, team– en zakelijke mediation. In sommige gevallen kiezen we voor een individuele intake en kennismakingsronde.

Daarna kunnen we meteen van start. We verkennen over en weer de achterliggende factoren die tot de ontstane situatie hebben geleid. In een serie van gemiddeld drie tot vijf gesprekken helpen we partijen de belangen boven tafel te krijgen en gewenste uitkomsten te formuleren.

Samen zoeken we duurzame oplossingen: oplossingen die door de deelnemers zelf zijn ontwikkeld en door beide kanten worden gedragen. Deze oplossingen en afspraken leggen we vast in een vaststellingsovereenkomst.