Wanneer schakel je een coach in bij gedoe? Problemen moet je toch zelf kunnen oplossen? Dat vinden wij ook en daarom doen we je een aanbod.

Gedoe is er altijd

Je bent al langere tijd aan het werk, over het algemeen met plezier. Er is natuurlijk wel eens wat, maar ja, waar niet? Gedoe op het werk hoort er nu eenmaal bij….

Toch begint het wat te knagen. Die ene collega die lijkt je wel te vermijden. Je leidinggevende is wat kortaf de laatste tijd. Klanten zijn steeds minder tevreden.  Er is wat rumoer in het team dat steeds luider de kop opsteekt. Je gaat er steeds meer over piekeren en je ligt er zelfs af en toe wakker van. Eigenlijk vind je dat je wat moet doen, maar ja wat dan? En kun je dat zelf af of moet er iemand bij worden geroepen? Herkenbaar?

Bovenstaande vragen kom ik regelmatig tegen in mijn coachpraktijk. Klanten, die zich langzaamaan minder senang voelen in hun werk en dat merken in hun energieniveau. Klanten, die gelukkig bijtijds aan de bel trekken of waarvan de werkgever actie onderneemt. Zo’n snelle actie levert uiteindelijk alleen maar winst op voor alle partijen: met een beperkt aantal gesprekken weten klanten over het algemeen weer het plezier in hun werk terug te vinden. Dreigende conflicten worden teruggebracht tot misverstanden. Kostbaar ziekteverzuim en/of uitval blijven uit.

Aarzelingen

Toch aarzelen veel professionals en hun werkgevers om hulp van buiten in te roepen.En daarbij spelen diverse overtuigingen en overwegingen een rol. Ik noem er een paar:

 1. Ik moet als professional mijn problemen toch zelf kunnen oplossen.
 2. Coaching is iets voor watjes.
 3. Coaching kost veel tijd.
 4. Coaches zijn van die zweverige types
 5. Zo erg is het nog niet dat ik iemand van buiten erbij moet halen.
 6. Zelfstandigheid versterken

Vooral de behoefte om zelf je problemen op te kunnen lossen is een heel begrijpelijk argument om geen hulp te willen inroepen. Zelfstandig om kunnen gaan met gedoe, behoort immers tot je professionele vaardigheden, toch?

Helemaal waar! Laat coaching daar nu juist aan bijdragen! Als coach help ik jou je professionele vaardigheden zo in zetten, dat je zelfstandig tot een oplossing komt. En dat werkt beter dan zelf blijven ploeteren! Niet omdat je het alleen niet zou kunnen, wel omdat een luisterend oor, een ander perspectief op de zaak en welgemeende feedback je kunnen helpen je denkproces verder op gang te brengen. Daardoor ontdek je mogelijk nieuwe invalshoeken en andere manieren om met je vraagstuk om te gaan. Zelfstandig: op eigen kracht.

Eigen regie

En dan het idee dat coaching echt iets is voor softies. Integendeel zou ik willen zeggen. Het vergt moed om te erkennen dat je misschien gebaat bent met iemand die met je meedenkt en je mogelijk confronteert met je eigen blinde vlekken. Je kunt nu eenmaal niet alles weten. Daarmee is coaching juist geschikt voor krachtige mensen die zelf regie willen houden over wat zij doen en laten.

En dat geldt ook voor de lengte van het coachtraject wat je als klant doorloopt. Ik stel bij de start van het coachtraject een contract op met doelstellingen en een inschatting van het aantal te houden coachgesprekken. Als klant kun je als je wil elk moment het coachtraject beëindigen.

No-nonsense aanpak

Coaches zweverig? Sommigen wel! Coaching is nu eenmaal een vrij beroep en dat brengt een brede variatie aan coaches met verschillende taakopvattingen met zich mee.
Onze aanpak is het best te typeren als no-nonsense. Wij doen niet aan klankschalen, maar wel aan een nuchtere aanpak van de vragen waarmee jij rondloopt. Empathisch, meedenkend en doortastend. Met groot respect voor jouw professionele zelfstandigheid. Creatief met een doel: samen met jou werken we aan een aanpak die bij jou past. En daarin zijn we flexibel: we coachen face-to-face, doen aan wandel- en online coaching, op een tijd en plaats die jou uitkomt. Voor meer informatie over onze aanpak van online coaching https://www.buisbomhof.nl/coaching/e-coaching/  en https://www.ecoachregister.com/en/profiles/966

Net als veel andere serieuze coaches, zien mijn collega en ik coaching als een vak. Met een grote verantwoordelijkheid voor onze klanten die soms na lang aarzelen besluiten om met ons in zee te gaan. Wij hebben ons dan ook terdege geschoold en dat doen we nog.

Wanneer coach inschakelen?

Hoe erg moet het gedoe zijn, voordat je iemand inschakelt? Lastige vraag en lastig te beantwoorden.
Vaak hoor ik bij coachklanten die de stap hebben genomen, dat daarbij de volgende signalen een rol hebben gespeeld.

 1. Gedoe bijvoorbeeld in samenwerking, dat meer dan enkele weken duurt en door ettert als een veenbrand
 2. Pogingen om in te grijpen helpen een beetje of niet
 3. Afnemend werkplezier
 4. Gedachten die maar blijven malen: overdag en ‘s nachts.

Er zijn overigens ook genoeg redenen om een coach in te schakelen zonder dat zich specifiek gedoe voorkomt. Bijvoorbeeld:

 • Als je meer plezier uit je werk wil halen en een stap in je loopbaan wilt zetten
 • En als je graag in een veilige omgeving wil sparren met iemand die je helpt om je gedachten te     scherpen zodat je weloverwogen beslissingen kunt nemen.

Twijfels? Check dit aanbod

Twijfel je over het al dan niet inschakelen van een coach? Dat begrijpen we. Daarom doen we je het volgende aanbod: Neem zonder kosten en zonder verplichtingen contact met ons op en leg je vraag via mail aan ons voor. Wij geven je zo snel mogelijk per mail antwoord en jij besluit of je al dan niet verder kiest voor een nadere kennismaking!